Begeleiden van naasten van mensen met psychische klachten of een GGZ-diagnose krijgt gelukkig de laatste jaren meer aandacht.

De combinatie van mijn ervaringsdeskundigheid (ouder en partner van) en mijn professionele deskundigheid maken dat ik veel kan zeggen tegen mijn cliënten. Zij nemen dingen van mij aan, omdat ze aanvoelen dat ik weet waar ik het over heb.

De Boonstra-methode heeft een andere route dan de 'normale' begeleidingsvormen die worden ingezet door coaches, therapeuten en psychologen. De Boonstra-methode gaat niet in tegen de ander. De naaste krijgt zijn eigen aandacht.
Het effect hiervan is dat het een positief effect heeft op de ander met de psychische klachten of GGZ-diagnose. Juist door de aandacht daar af te halen.

Mijn kennis en ervaring deel ik graag.

Voor de NOBCO verzorg ik komend jaar drie keer een workshop "Anders kijken naar angst" van 19.00 tot 21.30 uur in:
Leiden op 7 maart 2019
Breda op 13 juni 2019
Deventer op 14 november 2019

In deze blogserie kun je alles lezen over "Anders kijken naar angst".

Lies hier de ervaringen van deelnemers aan mijn trainingen.