Weer oog voor elkaars kwaliteiten, uitdagingen en grenzen

Anita heeft samen met haar man het relatietraject gedaan. Samen hebben ze drie kinderen.

Uit gesprekken met een vriendin en iemand via mijn werk leerde ik dat ik meer nodig had om te leren omgaan met de uitdagende persoonlijkheden van mijn partner, onze kinderen en mezelf dan de gesprekken die ik met mezelf voerde.

Het kennismakingsgesprek heeft mij inzicht gegeven dat er een “samen” is – samen in dat waarin ik in m’n uppie aan het overleven was. Er groeide hoop dat ik uit die bodemloze put kon krabbelen. Mezelf kon terugvinden. Het vervolgtraject hebben we samen doorlopen, we zaten immers samen in die misère.
We hebben weer oog voor elkaars kwaliteiten, uitdagingen, pijnpunten, blijheid, liefde, ergernissen, problematiek, grenzen gekregen. En inzicht in onze eigen grenzen mogelijkheden kwaliteiten en uitdagingen.

Door een aantal oefeningen herkenden we onze patronen en kregen vervolgens handvatten om die patronen om te buigen. Thea begeleidde dit op een vriendelijke, geduldige en confronterende wijze.

Het belangrijkste inzicht is dat we beiden – waar we ook ter wereld zullen zijn – op een liefdevolle respectvolle wijze verbonden willen blijven. We willen onze kinderen die liefde en het respect blijven meegeven.

Waarom zou je dit traject moeten doen? Het is inzicht gevend en leerzaam.

Laat een reactie achter