Mijn beoefende kunst van het loslaten

Echtpaar (65+)

In onze sessies bij jou kwam een paar keer de jaarlijkse vakantieweek samen met mijn zoon ter sprake. Met name mijn “ongenoegen” over de scheve taakverdeling, mede bepaald door zijn dwang. We zijn nu net terug van deze week. Ik heb gemerkt hoeveel ik bij geleerd heb. In tegenstelling tot eerdere gezamenlijk vakantieweken hebben we het nauwelijks over iets gehad dat met het dwangprobleem te maken had. Wel hebben we andere goede gesprekken gehad.
We hebben de huishoudelijke taken eerlijk verdeeld. Als mijn zoon kookte ging ik wat doen in de tuin. Hij kon het allemaal op zijn manier doen.
Ik heb in deze week nog scherper gezien hoe ik zelf mede een systeem in stand hield. Fijn dat daar nu een gezonde beweging in gekomen is.
We hebben de week als heel ontspannen ervaren. Dat is zeker te danken aan mijn beoefende kunst van het loslaten.
Wij zijn heel blij met wat de gesprekken met jou ons alle drie (ook mijn zoon) hebben opgeleverd. Jouw e-mailbrieven helpen ons om de vinger aan de pols te houden.